112
Kierunek przeciwny
Wybór linii
Trasa linii

Kierunek: Słupsk Dworzec Kolejowy
Przystanki:
Rowy Centrum
Rowy, Leszczynowa
Rowy, Topolowa
Dębina
Dębina I
Bałam±tek
Objazda
Objazda,Skrzyżowanie
Objazda Kolonia
G±bino,Skrzyzowanie
G±bino Kolonia
Karzcino Radoszkowo
Karzcino
Lubuczewo
Swochowo
Siemianice Szkoła
Siemianice, Spacerowa
Siemianice, Miejska
Słupsk Kaszubska - Owocowa
Słupsk Kaszubska - Bauera
Słupsk Kaszubska - Cmentarz
Słupsk, Sienkiewicza
Słupsk Wojska Polskiego
Słupsk Dworzec Kolejowy

Kierunek przeciwny
Wybór linii
Trasa linii