Wybierz wersję: [ przystankowa | tabelaryczna ]   [ Widok do wydruku ]

105 Przystanek:Sąborze I
 Kierunek: Główczyce
 Od poniedziałku do piątku
550  650  820  950  1140  1250A$  1350  1450  1550A  1700A  1830A# 30AD$  2030 
 Soboty
650  920  1125  1350  1550A  1830  2030 
 Niedziele i święta
950  1250  1700 

Objaśnienia:
#kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
nie kursuje 24 i 31 XII
$kursuje w dni nauki szkolnej
Akurs przez: Łojewo >> Świtały
Dkurs przez: Domaradz >> Stara Dąbrowa, skrzyżowanie

Rozkład jazdy ważny od: 17.05.2021

Trasownik Light | silesiatransport.eu